maart, 2019

13mrt20:0022:00JAARVERGADERING20:00 - 22:00

Details

JAARVERGADERING WOENSDAG 13 MAART 2019

Plaats: Muziekgebouw Flora,
Wim Kan dreef, Kudelstaart
Aanvang: 20.00 uur

AGENDA:

1. Opening door de voorzitter Henk Balke
2. Notulen jaarvergadering 7 maart 2018,
secretaris Tineke Fortuyn
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Jaarverslag 2018, secretaris Tineke Fortuyn
5. Financieel overzicht 2018,
penningmeester Helga Thé
6. Verslag kascontrolecommissie,
Hans Loos en Tilly Moerenhout
7. Benoeming kascontrolecommissie
Aftredend is Hans Loos, kandidaat Jan de Jong
8. Bestuursverkiezing:
Geen van de bestuursleden is aftredend

PAUZE

9. Huldiging jubilarissen
10. Rondvraag
11. Sluiting

Tijd

(Woensdag) 20:00 - 22:00

Locatie

Muziekvereniging Flora

Wim Kan Dreef 1

Organisator

Nivon Aalsmeeraalsmeer@nivon.nl

X