Verslag nieuwjaarsbijeenkomst

Afgelopen nieuwjaarsbijeenkomst trok veel belangstelling.
Goed dat we uitgeweken waren naar een grotere zaal.
Met 60 mensen zat de zaal vol en het was reuze gezellig.

Toen iedereen binnen was nam de voorzitter het woord voor de Nieuwjaars toespraak.
Hierna kreeg men een glaasje uitgereikt met champagne (met of zonder alcohol)
en hebben we getoast op het nieuwe jaar.

Ook kregen we aan de hand van een reuze scherm met foto’s een totaal overzicht,
met uitleg van Henk, wat er zoal gedaan wordt door onze afdeling.
Als je alles op een rijtje zet is het heel veel, en daar mogen we best trots op zijn !!

Hierna was men in de gelegenheid om in de benen te komen en de gang op te gaan.
Daar hingen jeugdfoto’s van diverse leden van onze afdeling.
Het was erg moeilijk bleek wel, en tegelijkertijd grappig om te zien welke
namen genoemd werden bij diverse foto’s.
Uiteindelijk hadden Han en Leuntje van Popering beiden, afzonderlijk van elkaar,
precies evenveel punten weten te scoren. Zij verdienden hiermee een vrijkaart voor de film op 5 februari.

Na de soep, het brood en het toetje zat de middag er al weer op en keerde iedereen tevreden huiswaarts.
We kijken terug op een zeer geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst.