maart, 2020

15mrt15:0017:00Jaarvergadering afdeling Aalsmeer e.o.15:00 - 17:00

Details

JAARVERGADERING 15 MAART 2020
Plaats: Muziekgebouw Flora, Wim Kandreef 1, Kudelstaart
Aanvang: 15.00 uur

AGENDA:
1. Opening door de voorzitter Henk Balke
2. Notulen jaarvergadering 13 maart 2019, secretaris Tineke Fortuyn
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Jaarverslag 2019, secretaris Tineke Fortuyn
5. Financieel overzicht 2019, penningmeester Helga Thé
6. Verslag kascontrolecommissie, Jan de Jong en Tilly Moerenhout
7. Benoeming kascontrolecommissie:
Aftredend is Jan de Jong, kandidaat Jacob Rip
8. Bestuursverkiezing:
Tineke Fortuyn, secretaris, aftredend, niet herkiesbaar
Pia Mulder, communicatie en PR, aftredend, herkiesbaar
9. Digitalisering aanmeldingsformulier

PAUZE

10. Huldiging jubilarissen
11. Rondvraag
12. Sluiting

De jubilarissen zijn:
De heer en mevrouw J. Pannekoek, 50 jaar
Mevrouw C. Valkenburg, 50 jaar
De heer en mevrouw J. van Amerongen, 50 jaar
De heer H. Booman, 40 jaar
De heer en mevrouw R. Bader, 40 jaar
De heer Sinterniklaas, 25 jaar
Mevrouw Valensa, 25 jaar

Tijd

(Zondag) 15:00 - 17:00

Locatie

Muziekvereniging Flora

Wim Kan Dreef 1

Organisator

Tineke Fortuijnt.fortuijn@kpnplanet.nl

X